ศูนย์ปฏิบัติการตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ จ.นม. (คทช.จ.นม.)

 

 

                         ข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ผลดำเนินการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล และ คทช. จังหวัดนครราชสีมา

                         ส่วนการคัดกรองผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในการดำเนินการตามนโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของรัฐบาล

 

ผลการดำเนินการจัดที่ดินของ คทช.จ.นม.

 

๑. ป่าสงวนแห่่งชาติในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา                       

      ๑. ป่าครบุรี     ดูรายชื่อ

      ๒. ป่าซับประดู่-ป่าเขามะกอก     ดูรายชื่อ

      ๓. ป่าหนองแวง-ดงพญาเย็น แปลง ๒     ดูรายชื่อ

      ๔. ป่าสูงเนิน     ดูรายชื่อ

      ๕. ป่าวังน้ำเขียว     ดูรายชื่อ

      ๖. ป่าปากช่องและป่าหมูสี     ดูรายชื่อ

      ๗. ป่าดงพญาเย็น     ดูรายชื่อ

 

๒.ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)

๑. ที่ดินแปลงยึดรายนายชูเกียรติฯ อำเภอปากช่อง     ดูรายชื่อ

๒. แปลงเลขที่ ๔๘๔๓ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี     ดูรายชื่อ

๓.ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง

๑. นิคมสร้างตนเองพิมาย พื้นที่ตำบลรังกาใหญ่และตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย     ดูรายชื่อ

๒. นิคมสร้างตนเองลำตะคอง พื้นที่ตำบลวังไทรและตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง     ดูรายชื่อ

๔. ที่ดินสาธารณประโยชน์

         ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   ดูหนังสือ

       ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   ดูหนังสือ

       ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   ดูหนังสือ

๕.รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (คทช.จ.นม.)

         ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐   เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐   เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐   ไม่มีรายการประชุม

ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐   เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐   เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ครั้งที่  ๖/๒๕๖๐   เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ครั้งที่  ๗/๒๕๖๐   เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ครั้งที่  ๘/๒๕๖๐   เมื่อวันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖

   ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

๖. อนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 ๑. ป่าปากช่องและป่าหมูสี

 

 ด่วน  ตรวจสอบรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินในเขต ป่าดงพญาเย็น ปี พ.ศ.๒๕๔๕   (รายชื่อ)  (แผนผัง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  http:\\kbclkr.siam2web.com

Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  7,503
Today:  10
PageView/Month:  75

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com